Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Zoniene S. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
1ctechno
Dauzvardis R.
Zoniene S.
1etechn
Dauzvardis R.
Zoniene S.
 
 
 
 
 
 
2 2atechno
Dauzvardis R.
Zoniene S.
 
 
 
 
 
 
3 1atechno
Dauzvardis R.
Zoniene S.
2ctechno
Zoniene S.
Dauzvardis R.
2btechno
Dauzvardis R.
Zoniene S.
 
 
 
 
 
 
4 2dtechno
Zoniene S.
Dauzvardis R.
2bvalandele
Zoniene S.
 
 
 
 
 
 
 
5 1btechnb
Dauzvardis R.
Zoniene S.
1dtechno
Zoniene S.
Dauzvardis R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  
 
 
 
 
 
2beko
Zoniene S.
 
7 4verslumas
Zoniene S.
 
2deko
Zoniene S.
 
2aeko
Zoniene S.
 
 
 
 
2ceko
Zoniene S.
 
8  
 
 
 
 
 
3eko
Zoniene S.
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2018-02-22 15:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai