Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Burdiniene A. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
2bcbkk
Gaubiene D.
Burdiniene A.
3debkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
1abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
2bcbkk
Gaubiene D.
Burdiniene A.
4 2adbkk
Gaubiene D.
Burdiniene A.
 
 
 
2adbkk
Gaubiene D.
Burdiniene A.
1cdbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
5 3abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
4cdbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
3c4ebkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
6  
 
 
4abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3debkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
4abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
7 4cdbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3c4ebkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
1cdbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2018-02-22 15:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai