Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Gliaudys E. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
4geoBA
Meksriuniene J.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 4cvalandele
Meksriuniene J.
 
4abcdmatmod
Savickiene Z.
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
4liet
Jaugiene D.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Streckiene D.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
 
 
 
 
 
 
3 4liet
Jaugiene D.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Streckiene D.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
4liet
Jaugiene D.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Streckiene D.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
4cetika
Saunoriene I.
 
4matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
4matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
4 4matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
4matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
4liet
Jaugiene D.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Streckiene D.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
5 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
4cdbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
 
 
 
6 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
 
 
 
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
7 4cdbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
4daileB
Biliuviene A.
 
4geoA
Meksriuniene J.
 
4geoBA
Meksriuniene J.
 
8 4chemijaB
Seporaitiene T.
 
 
 
 
4verkalb
Nemeikiene D.
 
 
 
 
4ceangmodNe
Nemeikiene D.
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
4chemijaB
Seporaitiene T.
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai