Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Zilius Z. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3rusuNach
Nachataya J.
 
 
 
 
3rusuNach
Nachataya J.
 
 
 
 
 
 
 
2 3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3eetika
Saunoriene I.
 
3matmod
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
 
 
 
3 3ematBE
3elietuviu
3eistorijaA
Lentiniene I.
3elietuviu
 
 
4 3elietuviu
 
 
3ematBE
 
 
5 3debkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3eistorijaA
Lentiniene I.
 
3ematA
 
 
3ematA
 
 
6 3bioB
Procenko K.
3elietuviu
 
 
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
3debkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
8  
 
 
 
 
 
3muzika
Uziene V.
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
3evalandele
Veleitiene D.
 
3rusuNach
Nachataya J.
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai