Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


3emok14 Karalius V. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3eetika
Saunoriene I.
 
2  
 
 
3elietuviu
 
 
 
3ematA
3debkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3 3ematBE
 
 
3eistorijaA
Lentiniene I.
 
3elietuviu
 
 
4 3elietuviu
 
 
3ematBE
 
 
3elietuviu
 
 
3ematBE
 
 
5 3evalandele
Veleitiene D.
 
3eistorijaA
Lentiniene I.
 
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3eistorijaA
Lentiniene I.
 
 
 
 
6  
 
 
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3debkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
7  
 
 
3geoA
Meksriuniene J.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 3geoA
Meksriuniene J.
 
3bioB
Procenko K.
3geoA
Meksriuniene J.
 
3anglumod
Svediene R.
 
 
 
 
9  
 
 
3absokis
Makariene L.
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2018-01-19 16:33

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai