Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Gudauskyte U. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3eetika
Saunoriene I.
 
3matmod
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
 
 
 
3 3ematBE
3elietuviu
 
 
 
3elietuviu
 
 
4 3elietuviu
 
 
 
 
 
3ematBE
 
 
5 3debkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
3ematA
 
 
3ematA
 
 
6 3cdefizikaA
Pelanskiene A.
3elietuviu
 
 
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
 
 
 
3cdefizikaA
Pelanskiene A.
 
7 3,4braizyba
Biliuviene A.
 
 
 
 
3chemijaA
Seporaitiene T.
3debkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
8 3geoB
Meksriuniene J.
3chemijaA
Seporaitiene T.
 
3cdesokis
Makariene L.
 
 
 
 
9  
 
 
3evalandele
Veleitiene D.
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai