2014-2015 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla

I klasėms

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo v.p.

Chemija

Eksperimentinė chemija

Pagrindinį ir aukštesnįjį

J. Kušleikienė

Chemija

Chemijos uždavinių sprendimas

Patenkinamąjį

J. Kušleikienė

Biologija

Žmogus ir jo sveikata

Patenkinamąjį

K. Česnauskaitė

Lietuvių kalba

„Teksto rašymo paslaptys“ (Igyvendinama)

Patenkinamas ir pagrindinis

Četvergienė Dalia

Lietuvių kalba

„Baltos lankos - juodos avys (Igyvendinama)

Patenkinamąjį

Krištopaitienė Rūta

Lietuvių kalba

„Rašybos vingrybės“

Patenkinamąjį

Laurinavičienė Rasida

Lietuvių kalba

„Samprotavimo pinklės“ (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Norvaišienė Vida

Lietuvių kalba

„Tekstas ir jo prasmės“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Samalionienė Giedrė

Lietuvių kalba

„Įdomioji gramatika“

Patenkinamąjį

Vėlaitienė Dalia

Lietuvių kalba

„Įdomioji gramatika“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Vėlaitienė Dalia

 

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko ar projekto pavadinimas

Mokytojo v.p.

Anglų kalba

„Turizmas ir aptarnavimas anglų kalba“

Irma Adomavičienė

Etika

Planuoju ateitį

Ingrida Saunorienė

 

II klasėms

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo v.p.

Matematika

Sudėtingesni matematikos uždaviniai (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Violeta Daugelavičiūtė

Matematika

Rinktiniai matematikos klausimai (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Jūratė Balsevičienė

Matematika

Matematika Tau (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Dalia Alasauskienė

Matematika

Matematikos skyrių kartojimas (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Diana Turauskienė

Matematika

Matematika nuo pradžių (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Edita Klimaitė

Matematika

Matematika praktikoje (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Zita Savickienė

Matematika

Tiek grožio, kiek - matematikos

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Zita Savickienė

Matematika

Mokausi matematikos (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Rasa Švobaitė

 

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko ar projekto pavadinimas (nurodykite kas tai)

Mokytojo v.p.

Etika

Verslumo pradmenys

Ingrida Saunorienė

 

 

III klasėms

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo v.p.

Anglų kalba

„Anglų kalbos vartosenos tobulinimas“ (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Diana Nemeikienė

Anglų kalba

„ANGLŲ KALBOS VARTOSENOS TOBULINIMAS“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Rita Švedienė

Anglų kalba

„Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų tobulinimas“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Virginija Latožienė

Anglų kalba

„Skaitymo ir klausymo strategijos mokantis anglų kalbos“ (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Irma Adomavičienė

Anglų kalba

„Rašykime angliškai“ (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Ernesta Kazlauskienė

Anglų kalba

,,Anglų kalbos vartosena"

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Virginija Balandienė

Chemija

Organinių junginių chemija (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

T. Šėporaitienė

Fizika

Fizikos uždavinių analizė (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

R. Uža

Biologija

Biologija praktiškai (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

L. Kneižienė

Lietuvių kalba

 „Sakinio ir teksto pasaulis“

Patenkinamąjį

Krištopaitienė Rūta

Lietuvių kalba

„Tekstas ir jo sąsajos su kontekstu“ (Igyvendinama)

ASMENS SAMPRATOS RAIDA LITERATŪROJE

Patenkinamąjį ir pagrindinį

 

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Samalionienė Giedrė

 

Samalionienė Giedrė

Lietuvių kalba

„Skyrybos praktikumas“

Patenkinamąjį

Malinauskienė Rasa

Lietuvių kalba

„Teksto kūrimas“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Streckienė Dana

Matematika

Geometrijos uždaviniai (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Violeta Daugelavičiūtė

Matematika

Rinktiniai matematikos  uždaviniai (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Jūratė Balsevičienė

Matematika

Matematikos kartojimo uždavinių sprendimo praktikumas (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Dalia Alasauskienė

Matematika

Uždavinių sprendimo praktikumas (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Diana Turauskienė

Matematika

,,Išmok, pakartok, susistemink˝ (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Edita Klimaitė

Matematika

Prisimink. Pamąstyk. Pritaikyk. (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Zita Savickienė

Matematika

Matematika

Atrask matematiką

Sudetingesni matematikos uzdaviniai

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Rasa Švobaitė

Violeta Daugekaviciute

IT

"Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą" (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Nijolė Bružaitė

Istorija

„Šaltinių labirintuose“

Pagrindinį ir aukštesnįjį

K.Karošaitė

Istorija

„Istorija šaltiniuose“ (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

I.Lentinienė

 

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko ar projekto pavadinimas (nurodykite kas tai)

Mokytojo v.p.

Anglų kalba

„Verslo anglų kalba“ (Igyvendinama)

Diana Nemeikienė

Anglų kalba

„Turizmas ir aptarnavimas anglų kalba"

Irma Adomavičienė

 

Taikomasis menas,amatai ir dizainas

G.Jovaišienė

 

Turizmas ir mityba

A.Biliuvienė

 

Braižyba 

A.Biliuvienė

 

Fotografija 

A.Biliuvienė

 

Grafinis dizainas 

A.Biliuvienė

 

Renginių organizavimas 

V.Užienė

Etika

Teisė

Ingrida Saunorienė

Etika

Karjeros planavimas

Ingrida Saunorienė

 

IV klasėms

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo v.p.

Anglų kalba

„Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų taikymas praktinėje veikloje“ (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Virginija Latožienė

Anglų kalba

„Skaitymo įgūdžių tobulinimas tobulinimas“ (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Virginija Balandienė

Anglų kalba

„Anglų kalbos vartosenos tobulinimas“ (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Diana Nemeikienė

Anglų kalba

„Tobulinkime anglų kalbos įgūdžius“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Rita Švedienė

Anglų kalba

„Rašykime angliškai“ (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Jūratė Alasauskienė

Anglų kalba

,,Skaitymo įgūdžių tobulinimas, naudojant autentišką medžiagą"

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Irma Adomavičienė

Anglų kalba

„Skaitymo ir klausymo strategijos mokantis anglų kalbos“ (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Irma Adomavičienė

Chemija

Apibendrinamoji chemija (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

T. Šėporaitienė

Fizika

Apibendrinamoji fizika (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

R. Uža

Biologija

Ląstelės biologija ir chemija (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

L. Kneižienė

Lietuvių kalba

„Kalbos kultūra – kalbos namai“

Patenkinamąjį

Krištopaitienė Rūta

Lietuvių kalba

„Samprotavimo rašinio problemos ir jų sprendimo būdai“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Malinauskienė Rasa

Lietuvių kalba

„Asmens sampratos raida literatūroje“ (Igyvendinama)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Samalionienė Giedrė

Lietuvių kalba

„Literatūrinio rašinio kūrimas“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Streckienė Dana

Matematika

Ruoškis matematikos egzaminui (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Violeta Daugelavičiūtė

Matematika

Pakartokime matematika (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Dalia Alasauskienė

Matematika

Teminis ir kompleksinis matematikos kurso kartojimas

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Diana Turauskienė

Matematika

 Kompleksinio kartojimo uždaviniai

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Edita Klimaitė

Matematika

Matematika nuo ... iki

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Zita Savickienė

Matematika

Matematikos labirintuose

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Rasa Švobaitė

IT

"Programavimo labirintuose" (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Nijolė Bružaitė

Istorija

„Šaltinių labirintuose“

Pagrindinį ir aukštesnįjį

K.Karošaitė

Istorija

„Pasaulio ir Lietuvos istorijos paradigmos“ (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

N.Vaigauskienė

Istorija

„Istorija šaltiniuose“ (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

I.Lentinienė

Geografija

Bendroji geografija (Igyvendinama)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

E.Katilavičienė

 

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko ar projekto pavadinimas (nurodykite kas tai)

Mokytojo v.p.

 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas.

G.Jovaišienė

 

Turizmas ir mityba

A.Biliuvienė

 

Braižyba   

Petrylienė

 

Fotografija 

A.Biliuvienė

 

Grafinis dizainas 

A.Biliuvienė

 

Renginių organizavimas 

V.Užienė

Etika

Teisė

Ingrida Saunorienė

Etika

Karjeros planavimas

Ingrida Saunorienė