APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Schedules2020-05-22
4 kl tvarkarastis.mfw  

DAUZ-DAR [dauz-dar.ics]
(Ant - Pen)
 123456789
 PirRenkamės
 Ant1ftechno2btechno2ctechno1atechno1ctechno    
 Tre 1dtechno2atechno1etechno2abcdmenai1abmenai  
 KetRenkamės3menaiB1 
 Pen 1abmenai2dtechno1btechno2etechno    
 123456789Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.2 (2020-05-22 10:09)