BIBLIOTEKOS VEDĖJO FUNKCIJOS IR KVALIFIKACINIAI BEI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI