VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS IR KVALIFIKACINIAI BEI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI