Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Vaigauskiene N. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2aistorija
Vaigauskiene N.
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
4aeistmod
Vaigauskiene N.
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
2 4bistorijaA
Vaigauskiene N.
 
3aistorijaA
Vaigauskiene N.
 
2avalandele
Vaigauskiene N.
 
2aistorija
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
3 3aistorijaA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
1eistorija
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
 
 
 
4 1eistorija
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 4aistorijaA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
4bistorijaA
Vaigauskiene N.
 
4cistorijaA
Vaigauskiene N.
4cistorijaA
Vaigauskiene N.
 
6  
 
 
4aistorijaA
Vaigauskiene N.
 
3aistorijaA
Vaigauskiene N.
 
4aistorijaA
Vaigauskiene N.
 
7  
 
 
4bcistmod
Vaigauskiene N.
 
1eistorija
Vaigauskiene N.
 
4bistorijaA
Vaigauskiene N.
 
2aistorija
Vaigauskiene N.
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai