Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Uza R. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4aefizikaA
Uza R.
4aefizikaA
Uza R.
 
1bfizika
Uza R.
 
 
 
 
 
 
 
2 1afizika
Uza R.
 
1cfizika
Uza R.
 
 
 
 
 
 
 
3 2bfizika
Uza R.
 
 
 
 
2bfizika
Uza R.
 
 
 
 
 
 
 
4 1bfizika
Uza R.
 
1cfizika
Uza R.
 
 
 
 
2afizika
Uza R.
 
 
 
 
5 3abfizikaA
Uza R.
 
2afizika
Uza R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 3abfizmod
Uza R.
 
 
 
 
 
 
 
3abfizikaA
Uza R.
 
1afizika
Uza R.
 
7 3abfizikaA
Uza R.
 
 
 
 
 
 
 
4aefizod
Uza R.
 
4aefizikaA
Uza R.
 
8 4fizikaB
Uza R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
4fizikaB
Uza R.
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai