Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Svediene R. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
2canglu
Adomaviciene I.
Svediene R.
 
 
 
 
 
 
2 4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
 
 
 
 
 
 
3 2banglu
Adomaviciene I.
Svediene R.
 
 
 
1banglu
Kazlauskiene E.
Svediene R.
4 1banglu
Kazlauskiene E.
Svediene R.
2banglu
Adomaviciene I.
Svediene R.
1banglu
Kazlauskiene E.
Svediene R.
 
 
 
2banglu
Adomaviciene I.
Svediene R.
5  
 
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
6  
 
 
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
2canglu
Adomaviciene I.
Svediene R.
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
7 2canglu
Adomaviciene I.
Svediene R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
3anglumod
Svediene R.
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
4abdanglumo
Svediene R.
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2018-02-22 15:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai