Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Pelanskiene A. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
4bcdfizmod
Pelanskiene A.
 
4bcdfizikaA
Pelanskiene A.
4bcdfizikaA
Pelanskiene A.
2  
 
 
 
 
 
1efizika
Pelanskiene A.
 
3  
 
 
 
 
 
1dfizika
Pelanskiene A.
 
 
 
 
1dfizika
Pelanskiene A.
 
4  
 
 
 
 
 
2cfizika
Pelanskiene A.
 
 
 
 
2dfizika
Pelanskiene A.
 
5 2cfizika
Pelanskiene A.
 
 
 
 
2dfizika
Pelanskiene A.
 
 
 
 
 
 
 
6 3cdefizikaA
Pelanskiene A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3cdefizikaA
Pelanskiene A.
 
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
1efizika
Pelanskiene A.
 
8  
 
 
3cdefizmod
Pelanskiene A.
 
 
 
 
 
 
 
3fizikaB
Pelanskiene A.
 
9  
 
 
3fizikaB
Pelanskiene A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai