Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Nemeikiene D. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3versloangk
Nemeikiene D.
 
1danglu
Balandiene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
4verkalb
Nemeikiene D.
 
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
2 4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
 
 
 
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
3  
 
 
 
 
 
1danglu
Balandiene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
4 1danglu
Balandiene V.
Nemeikiene D.
1aanglu
Balandiene V.
Nemeikiene D.
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
1aanglu
Balandiene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
5 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
 
 
 
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
6 3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
 
 
 
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
7  
 
 
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
1aanglu
Balandiene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
1aanglu
Balandiene V.
Nemeikiene D.
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
4angmodNe
Nemeikiene D.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2018-02-22 15:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai