Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Makariene L. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 ///// ///// ///// ///// /////
2
3
4
5 4asokisB
Makariene L.
 
6 4esokisB
Makariene L.
 
7 3absokis
Makariene L.
 
8 3cdesokis
Makariene L.
 
9 4bcdsokisB
Makariene L.
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai