Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Latoziene V. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2danglu
Balandiene V.
Latoziene V.
 
 
 
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
2danglu
Balandiene V.
Latoziene V.
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
3  
 
 
2aanglu
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
 
 
 
4 2aanglu
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
1eanglu
Adomaviciene I.
Latoziene V.
1eanglu
Adomaviciene I.
Latoziene V.
2aanglu
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
5 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
2aanglu
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
6 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
7 1eanglu
Adomaviciene I.
Latoziene V.
2danglu
Balandiene V.
Latoziene V.
 
 
 
 
 
 
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai