Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Latoziene V. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
1eanglu
Adomaviciene I.
Latoziene V.
2aanglu
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
2danglu
Balandiene V.
Latoziene V.
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
2 4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
3 2danglu
Balandiene V.
Latoziene V.
2aanglu
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
2danglu
Balandiene V.
Latoziene V.
4 1eanglu
Adomaviciene I.
Latoziene V.
2aanglu
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
1eanglu
Adomaviciene I.
Latoziene V.
2aanglu
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
5 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
 
 
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
4abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
Svediene R.
6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
1canglu
Latoziene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2018-02-22 15:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai