Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Kneiziene L. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4abebioA
Kneiziene L.
 
 
 
 
3bcdbioA
Kneiziene L.
 
3bcdbioA
Kneiziene L.
 
 
 
 
2 2dbio
Kneiziene L.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 1ebio
Kneiziene L.
 
 
 
 
1abio
Kneiziene L.
 
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
1ebio
Kneiziene L.
 
 
 
 
 
 
 
5 1abio
Kneiziene L.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 3aebioA
Kneiziene L.
4cdbioA
Kneiziene L.
2abio
Kneiziene L.
 
4cdbiomod
Kneiziene L.
 
4cdbioA
Kneiziene L.
 
7 3aebioA
Kneiziene L.
 
3aebiomod
Kneiziene L.
 
3bcdbioA
Kneiziene L.
 
8 3bcdbiomod
Kneiziene L.
 
4abebioA
Kneiziene L.
 
4abebioA
Kneiziene L.
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
4abebiomod
Kneiziene L.
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2018-02-22 15:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai