Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Jackus N. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4rusuJack
Jackus N.
 
 
 
 
3rusuJac
Jackus N.
 
2IIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
 
 
 
2 1dIIuzsieni
Jackus N.
Nachataya J.
 
 
 
1dIIuzsieni
Jackus N.
Nachataya J.
1abIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
 
 
 
3  
 
 
1ceIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
 
 
 
2brusu
Jackus N.
Nachataya J.
2cdIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
4  
 
 
 
 
 
 
 
 
2cdIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
1abIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
5  
 
 
2brusu
Jackus N.
Nachataya J.
 
 
 
1ceIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
2IIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
3rusuJac
Jackus N.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
4rusuJack
Jackus N.
 
 
 
 
4rusuJack
Jackus N.
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
3rusuJac
Jackus N.
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai