Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Budvytyte A. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3vokiec
Budvytyte A.
 
 
 
 
4vokiciu
Budvytyte A.
 
2IIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
 
 
 
2 ///// Kita ///// 1abIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
4vokieciu
Budvytyte A.
 
3 1ceIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
 
 
 
2cdIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
4  
 
 
2cdIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
1abIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
5  
 
 
1ceIIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
Nachataya J.
2IIuzsien
Budvytyte A.
Jackus N.
6 Kita 3vokIIuk
Budvytyte A.
 
/////
7 3vokiec
Budvytyte A.
 
3vokiec
Budvytyte A.
 
 
 
 
8 4vokiciu
Budvytyte A.
 
 
 
 
4vokiciu
Budvytyte A.
 
9 Kita  
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai