Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


4emok20 Pieskute K. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
4aefizikaA
Uza R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 4evalandele
Saunoriene I.
 
 
 
 
4lietde
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
3 4lietde
 
 
 
 
 
4lietde
 
 
4matBAde
 
 
4 4matAde
 
 
4matBAde
4matBAde
 
 
4lietde
 
 
5 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
 
 
 
4ematmod
 
 
3c4ebkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
6 4eetika
Saunoriene I.
 
4esokisB
Makariene L.
 
 
 
 
 
 
 
7 4aefizikaA
Uza R.
 
3c4ebkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
4aefizikaA
Uza R.
 
4aefizikaA
Uza R.
 
8 4itmod
Tankeleviciene L.
 
4itprogram
Tankeleviciene L.
 
 
 
4istB
Karosaite K.
 
 
 
 
9 4istB
Karosaite K.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2018-01-19 16:33

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai