Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Bartkute A. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
4aeistmod
Vaigauskiene N.
 
4abebioB
Procenko K.
 
 
 
2  
 
 
4ematmod
 
 
4lietde
 
 
4karjera
Saunoriene I.
 
3 4lietde
 
 
4lietde
4eistorijaA
Karosaite K.
 
4matBAde
4matAde
 
 
4 4matBAde
 
 
4matBAde
 
 
4lietde
 
 
5 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
4eetika
Saunoriene I.
 
4eistorijaA
Karosaite K.
 
4eistorijaA
Karosaite K.
 
6 4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
4esokisB
Makariene L.
 
3c4ebkk
Gaubiene D.
Burdiniene A.
4ceanglu
Adomaviciene I.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Nemeikiene D.
7  
 
 
3c4ebkk
Gaubiene D.
Burdiniene A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
4evalandele
Saunoriene I.
 
 
 
 
4verslumas
Zoniene S.
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai