Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Urbonaite R. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
3bcdistorAL
Lentiniene I.
 
 
 
 
3bcdistorAL
Lentiniene I.
 
3bcdbioA
Kneiziene L.
2 3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
 
 
 
 
 
 
3 3matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3cetika
Saunoriene I.
 
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
4 3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3cvalandele
Karosaite K.
 
3matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
5 3bcdbiomod
Kneiziene L.
 
 
 
 
3matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
6  
 
 
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3ceanglu
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Nemeikiene D.
Svediene R.
3c4ebkk
Gaubiene D.
Burdiniene A.
3anglumod
Svediene R.
 
7  
 
 
3c4ebkk
Gaubiene D.
Burdiniene A.
 
 
 
3chemijaA
Seporaitiene T.
 
 
 
8  
 
 
3chemijaA
Seporaitiene T.
 
3cdesokis
Makariene L.
 
 
 
 
9  
 
 
3bcdbioA
Kneiziene L.
 
3bcdistorAL
Lentiniene I.
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai