Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Satkauskaite D. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
3bcdbioA
Kneiziene L.
2 3abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3bvalandele
Gaubiene D.
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3matmod
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3 3betika
Saunoriene I.
 
3matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
4 3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
5 3bcdbiomod
Kneiziene L.
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
6  
 
 
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
 
 
 
 
 
 
3abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
7  
 
 
 
 
 
3absokis
Makariene L.
 
3chemijaA
Seporaitiene T.
 
 
 
8  
 
 
3chemijaA
Seporaitiene T.
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
3bcdbioA
Kneiziene L.
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai