Ðiauliø „Romuvos“ gimnazija


Rasickaite A. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
2 3abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
3bvalandele
Gaubiene D.
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3matmod
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
 
 
 
3 3betika
Saunoriene I.
 
3matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
4 3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
5  
 
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
6 3bioB
Procenko K.
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
 
 
 
3vokIIuk
Budvytyte A.
 
3abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
7  
 
 
3absokis
Makariene L.
 
3eko
Zoniene S.
 
3abcinfoB
Bruzaite N.
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
3bcdistorA
Vaigauskiene N.
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai