Šiaulių „Romuvos“ gimnazija


Skerbaite B. 1:
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
3aebioA
Kneiziene L.
 
 
 
 
3aetika
Saunoriene I.
 
 
 
 
2 3abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
 
 
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3matmod
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
 
 
 
3  
 
 
3matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
4 3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
3matBA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
5 3bcdbiomod
Kneiziene L.
 
3abdanglu
Adomaviciene I.
Balandiene V.
Kazlauskiene E.
Latoziene V.
Svediene R.
3matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
3matA
Alasauskiene D.
Balseviciene J.
Daugelaviciute V.
Klimaite E.
Savickiene Z.
6 3aebioA
Kneiziene L.
 
3lietuviu
Jaugiene D.
Laurinaviciene R.
Norvaisiene V.
Samalioniene G.
Trinkaite G.
Veleitiene D.
 
 
 
3teatras
Dovidaitiene I.
 
3abbkk
Burdiniene A.
Gaubiene D.
7  
 
 
 
 
 
3aebioA
Kneiziene L.
 
3chemijaA
Seporaitiene T.
 
 
 
8 3geoB
Meksriuniene J.
3chemijaA
Seporaitiene T.
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
3avalandele
Samalioniene G.
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa for Windows Ver. 3,07 2017-11-07 13:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai