2022-2023 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla

 

DALYKŲ MODULIŲ PASIŪLA 2022-2023 M. M.

1 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo vardas,

pavardė

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Rašybos ir skyrybos vingrybės

 

Dalia Vėlaitienė

2.

Samprotavimo pinklės

 

Dana Streckienė

3.

Tekstas ir jo prasmės

 

Giedrė Samalionienė

4.

Sakinys tekste

 

Rasida Laurinavičienė

5.

Teksto kūrimo paslaptys

 

Gitana Trinkaitė

6.

Rašybos ir skyrybos sunkumai

 

Dona Jaugienė

7.

Tekstas ir jo sąsajos su kontekstu

 

Giedrė Samalionienė Gitana Trinkaitė
Dona Jaugienė
Rasida Laurinavičienė Dalia Vėlaitienė
Dana Streckienė

8.

Asmens sampratos raida literatūroje

 

Giedrė Samalionienė Gitana Trinkaitė
Dalia Vėlaitienė Rasida Laurinavičienė
Dona Jaugienė
Dana Streckienė

 

 

2 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo vardas,

pavardė

1.

Matematika

Matematika nuo pradžių

Patenkinamas lygmuo

Edita Klimaitė

2.

Prisimink. Pamąstyk. Pritaikyk.

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Zita Savickienė

3.

Dar daugiau uždavinių

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Kristina Vaitkuvienė

4.

Rinktiniai matematikos klausimai

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Jūratė Balsevičienė

5.

Informacinės technologijos

Programavimas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Tankelevičienė

 

 

3 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo vardas,

pavardė

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Tekstas ir jo sąsajos su kontekstu

 

Giedrė Samalionienė Gitana Trinkaitė
Dona Jaugienė
Rasida Laurinavičienė Dalia Vėlaitienė
Dana Streckienė

2.

Anglų kalba

Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų tobulinimas

 

Virginija Latožienė

3.

Tobulinkime anglų kalbos įgūdžius

 

Rita Švedienė

4.

Matematika

Išmok, pakartok, susistemink

Pagrindinis lygmuo

Edita Klimaitė

5.

Sudėtingesni skyrių uždaviniai

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Zita Savickienė

6.

Tekstiniai uždaviniai

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Kristina Vaitkuvienė

7.

Rinktiniai matematikos uždaviniai

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Jūratė Balsevičienė

8.

Informacinės technologijos

Programavimas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Tankelevičienė

9.

Biologija

Biologija praktiškai

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Kneižienė

10.

Fizika

Fizikos uždavinių sprendimo praktikumas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Aurelija Pelanskienė

11.

Fizikos uždavinių analizė

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Romualdas  Uža

12.

Chemija

Organiniai junginiai buityje ir gyvenime

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Teresė Šėporaitienė

13.

Istorija

Istorijos šaltinių analizė

Pagrindinis lygmuo

Kristina Karošaitė

14.

Istorijos pratybos

Išplėstiniam kursui

 

Ilona Lentinienė

15.

Istorija šaltiniuose

Išplėstiniam kursui

 

 

 

4 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo vardas,

pavardė

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Asmens sampratos raida literatūroje

 

Giedrė Samalionienė Gitana Trinkaitė
Dalia Vėlaitienė Rasida Laurinavičienė
Dona Jaugienė
Dana Streckienė

2.

Anglų kalba

Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų tobulinimas praktinėje veikloje

 

Virginija Latožienė

3.

Matematika

Kompleksinio kartojimo uždaviniai

Aukštesnysis lygmuo

Edita Klimaitė

4.

Matematika nuo…iki

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Zita Savickienė

5.

Ruoškis matematikos egzaminui

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Kristina Vaitkuvienė

6.

Rinktiniai matematikos skyriai

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Jūratė Balsevičienė

7.

Informacinės technologijos

Programavimas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Tankelevičienė

8.

Biologija

Ląstelės chemija ir biologija

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Kneižienė

9.

Fizika

Fizikos kompleksinių uždavinių sprendimo praktikumas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Aurelija Pelanskienė

10.

Apibendrinamoji fizika

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Romualdas Uža

11.

Chemija

Apibendrinamoji chemija

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Teresė Šėporaitienė

 

 

 

 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIŪLA 2022-2023 M. M.

1 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Matematika

Finansų matematika

Jūratė Balsevičienė

 

2 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Etika

Karjeros ir gyvenimo įgūdžių ugdymas

Ingrida Saunorienė

2.

Verslumo pradmenys

 

3 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Vokiečių kalba

Turizmo vokiečių kalba pradedantiesiems A1 lygis

Aina Būdvytytė

2.

 

Etika

Karjeros planavimas

 

Ingrida Saunorienė

3.

Teisė

4.

Pažintis su psichologija

5.

Ekonomika

Ekonomika

Simona Zonienė

6.

Technologijos

Turizmas ir mityba

 

4 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Etika

Karjeros planavimas

Ingrida Saunorienė

2.

Teisė

3.

Ekonomika

Ekonomika

Simona Zonienė

4.

Technologijos

Turizmas ir mityba

 

PROJEKTŲ PASIŪLA 2022-2023 M. M.

 

Eil. Nr.

Dalykas

Projekto pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Etika

Sėkmės raktas

Ingrida Saunorienė

2.

Integruotas geografijos ir vokiečių kalbos projektas

Geografijos labirintais su vokiečių kalba

Joana Mekšriūnienė,

Aina Būdvytytė