2021-2022 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla

 

DALYKŲ MODULIŲ PASIŪLA

1 KLASĖ

Eil. Nr.
Dalykas
Modulio pavadinimas
Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį
Mokytojo vardas,pavardė

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Rašybos ir skyrybos vingrybės

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Dalia Vėlaitienė

2.

Samprotavimo pinklės

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Dana Streckienė

3.

Tekstas ir jo prasmės

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Giedrė Samalionienė

4.

Sakinys tekste

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Rasida Laurinavičienė

5.

Teksto kūrimo paslaptys

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Gitana Trinkaitė

6.

Rašybos ir skyrybos sunkumai

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Dona Jaugienė

 

2 KLASĖ

Eil. Nr.
Dalykas
Modulio pavadinimas
Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį
Mokytojo vardas,pavardė

1.

Matematika

Matematika nuo pradžių

Patenkinamas lygmuo

Edita Klimaitė

2.

Prisimink. Pamąstyk. Pritaikyk.

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Zita Savickienė

3.

Dar daugiau uždavinių

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Kristina Vaitkuvienė

4.

Rinktiniai matematikos klausimai

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Jūratė Balsevičienė

5.

Finansų matematika

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Jūratė Balsevičienė

6.

Suprasti matematiką

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Svajūnas Rasickas

 

3 KLASĖ

Eil. Nr.
Dalykas
Modulio pavadinimas
Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį
Mokytojo vardas,pavardė

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Tekstas ir jo sąsajos su kontekstu

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Giedrė Samalionienė Gitana Trinkaitė
Dona Jaugienė
Rasida Laurinavičienė Dalia Vėlaitienė
Dana Streckienė

2.

Matematika

Išmok, pakartok, susistemink

Pagrindinis lygmuo

Edita Klimaitė

3.

Sudėtingesni skyrių uždaviniai

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Zita Savickienė

4.

Tekstiniai uždaviniai

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Kristina Vaitkuvienė

5.

Rinktiniai matematikos uždaviniai

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Jūratė Balsevičienė

6.

Matematikos kartojimo uždaviniai

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Vilija Šeikytė

7.

Anglų kalba

Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų tobulinimas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Virginija Latožienė

8.

Tobulinkime anglų kalbos įgūdžius

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Rita Švedienė

9.

Anglų kalbos gebėjimų tobulinimas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Diana Nemeikienė

10.

Informacinės technologijos

Programavimas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Tankelevičienė

11.

Biologija

Biologija praktiškai

Biologija praktiškai

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Kneižienė
Rasa Palepšaitienė

12.

Fizika

Fizikos uždavinių sprendimo praktikumas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Aurelija Pelanskienė

13.

Fizikos uždavinių analizė

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Romualdas  Uža

14.
Chemija
Organinių junginių chemija
Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo
Teresė Šėporaitienė
15.
Istorija
Istorijos šaltinių analizė
Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo
Kristina Karošaitė
16.
Istorijos pratybos
Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo
Ilona Lentinienė
17.
Pasaulio ir Lietuvos istorijos paradigmos
Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo
Nida Vaigauskienė
18.
Geografija
Gamtinė geografija
Pagrindinis lygmuo
Joana Mekšriūnienė

 

 

4 KLASĖ

Eil. Nr.
Dalykas
Modulio pavadinimas
Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį
Mokytojo vardas,pavardė
1.
Lietuvių kalba ir literatūra

Asmens sampratos raida literatūroje

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Giedrė Samalionienė Gitana Trinkaitė
Dalia Vėlaitienė Rasida Laurinavičienė
Dona Jaugienė
Dana Streckienė

2.

Anglų kalba

Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų tobulinimas praktinėje veikloje

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Virginija Latožienė

3.

Anglų kalbos gebėjimų tobulinimas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Diana Nemeikienė

4.

Matematika

Kompleksinio kartojimo uždaviniai

Aukštesnysis lygmuo

Edita Klimaitė

5.

Matematika nuo…iki

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Zita Savickienė

6.

Ruoškis matematikos egzaminui

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

Kristina Vaitkuvienė

7.

Rinktiniai matematikos skyriai

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Jūratė Balsevičienė

 

Pakartokime matematiką

Patenkinamas ir pagrindinis lygmuo

 

Vilija Šeikytė

8.

Informacinės technologijos

Programavimas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Tankelevičienė

9.

Biologija

Ląstelės chemija ir biologija

Ląstelės chemija ir biologija

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Kneižienė

Rasa Palepšaitienė

10.

Fizika

Fizikos kompleksinių uždavinių sprendimo praktikumas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Aurelija Pelanskienė

11.

Apibendrinamoji fizika

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Romualdas Uža

12.

Chemija

Apibendrinamoji chemija

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Teresė Šėporaitienė

13.

 

Istorija

Istorija šaltiniuose

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Ilona Lentinienė

14.

Istorijos šaltinių analizė

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Kristina Karošaitė

 

Pasaulio ir Lietuvos istorijos paradigmos

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Nida Vaigauskienė

15.

Geografija

Regionų geografija

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Joana Mekšriūnienė

 

 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIŪLA

1 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Matematika

Finansų matematika

Jūratė Balsevičienė

2.

Geografija ir vokiečių kalba

Geografijos labirintais su vokiečių kalba

Joana Mekšriūnienė, Aina Būdvytytė

 

2 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Etika

Karjeros ir gyvenimo įgūdžių ugdymas

Ingrida Saunorienė

2.

Verslumo pradmenys

3.

Geografija ir vokiečių kalba

Geografijos labirintais su vokiečių kalba

Joana Mekšriūnienė, Aina Būdvytytė

 

3 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Anglų kalba

Verslo anglų kalba

Diana Nemeikienė

2.

Vokiečių kalba

Turizmo vokiečių kalba pradedantiesiems A1 lygis

Aina Būdvytytė

3.

 

Etika

Karjeros planavimas

 

Ingrida Saunorienė

4.

Teisė

5.

Verslumo pradmenys

 

4 KLASĖ

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Anglų kalba

Verslo anglų kalba

Diana Nemeikienė

2.

 

Etika

Karjeros planavimas

Ingrida Saunorienė

3.

Teisė

4.

Verslumo pradmenys

5.

Vokiečių kalba

Turizmo vokiečių kalba pradedantiesiems A2 lygis

Aina Būdvytytė

 

 

PROJEKTŲ PASIŪLA

Eil. Nr.

Dalykas

Projekto pavadinimas

Mokytojo vardas,
pavardė

1.

Etika

Sėkmės raktas
II-III kl.

Ingrida Saunorienė

2.

Integruotas geografijos ir vokiečių kalbos projektas

Geografijos labirintais su vokiečių kalba
III-IV kl.

Joana Mekšriūnienė,Aina Būdvytytė