2019-2020 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla

 

Dalykų modulių pasiūla 2019-2020 m. m.

Eil. Nr.
Dalykas
Modulio pavadinimas, klasė
Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį
Mokytojo vardas, pavardė
 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Rašybos ir skyrybos vingrybės (1kl.)

 

Dalia Vėlaitienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Samprotavimo pinklės (1kl.)

 

Vida Norvaišienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Tekstas ir jo prasmės (1kl.)

 

Giedrė Samalionienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Sakinys tekste (1kl.)

 

Rasida Laurinavičienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Teksto kūrimo paslaptys (1kl.)

 

Gitana Trinkaitė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Rašybos ir skyrybos sunkumai (1kl.)

 

Dona Jaugienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Tekstas ir jo sąsajos su kontekstu (3kl.)

 

Giedrė Samalionienė
Gitana Trinkaitė
Dona Jaugienė
Rasida Laurinavičienė
Dalia Vėlaitienė
Vida Norvaišienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Asmens sampratos raida literatūroje (4kl.)

 

Giedrė Samalionienė
Gitana Trinkaitė
Dalia Vėlaitienė
Rasida Laurinavičienė
Dona Jaugienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Publicistinio teksto planavimas (4 kl.)

 

Vida  Norvaišienė

 1.  

Matematika

Dar daugiau uždavinių  (2 kl.)

Pagrindinį ir patenkinamąjį

Violeta Daugelavičiūtė

 1.  

Matematika

Tekstiniai uždaviniai (3 kl.)

Pagrindinį  ir patenkinamąjį 

Violeta Daugelavičiūtė

 1.  

Matematika

Ruoškis matematikos egzaminui (4 kl.)

Aukštesnįjį  ir pagrindinį 

Violeta Daugelavičiūtė

 1.  

Matematika

Rinktiniai matematikos klausimai (2 kl.)

Aukštesnįjį  ir pagrindinį 

Jūratė Balsevičienė

 1.  

Matematika

Rinktiniai matematikos uždaviniai (3 kl.)

Pagrindinį ir patenkinamąjį

Jūratė Balsevičienė

 1.  

Matematika

Rinktiniai matematikos skyriai (4 kl.)

Aukštesnįjį ir pagrindinį

Jūratė Balsevičienė

 1.  

Matematika

Matematika tau (2 kl.)

Pagrindinį ir patenkinamąjį 

Dalia Alasauskienė

 1.  

Matematika

Matematikos kartojimo uždaviniai (3 kl.)

Aukštesnįjį ir pagrindinį

Dalia Alasauskienė

 1.  

Matematika

Pakartokime matematiką  (4kl.)

Pagrindinį

Dalia Alasauskienė

 1.  

Matematika

Finansų matematika
(1 kl.)

 

Zita Savickienė

 1.  

Matematika

Finansų matematika
(2 kl.)

 

Jūratė Balsevičienė

 1.  

Matematika

Prisimink. Pamąstyk. Pritaikyk. (2kl.)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Zita Savickienė

 1.  

Matematika

Sudėtingesni skyrių uždaviniai
(3 kl.)

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Zita Savickienė

 1.  

Matematika

Matematika nuo ... iki   (4kl.)

Pagrindinį ir patenkinamąjį 

Zita Savickienė

 1.  

Matematika

Išmok Pakartok. Susistemink (3 kl.)

Aukštesnįjį  ir pagrindinį 

Edita Klimaitė

 1.  

Matematika

Kompleksinio kartojimo uždaviniai (4 kl.)

Patenkinamąjį

Edita Klimaitė

 1.  

Matematika

Matematika nuo pradžių (2kl.)

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Edita Klimaitė

 1.  

Informacinės technologijos

Programavimas, (2 kl.)

Pagrindinį  ir aukštesnįjį

Lina Tankelevičienė

 1.  

Informacinės technologijos

Programavimas, (3 kl.)

Pagrindinį  ir aukštesnįjį

Lina Tankelevičienė

 1.  

Informacinės technologijos

Programavimas, (4 kl.)

Pagrindinį  ir aukštesnįjį

Lina Tankelevičienė

 1.  

Biologija

Biologija praktiškai (3 kl.)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Kneižienė

 1.  

Biologija

Ląstelės chemija ir biologija (4 kl.)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Lina Kneižienė

 1.  

Fizika

Fizikos uždavinių sprendimo praktikumas
(3 kl.)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Aurelija Pelanskienė

 1.  

Fizika

Fizikos kompleksinių uždavinių sprendimo praktikumas (4 kl.)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Aurelija Pelanskienė

 1.  

Fizika

Apibendrinamoji fizika
(4 kl.)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Romualdas Uža

 1.  

Fizika

Fizikos uždavinių praktikumas (3 kl.)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Romualdas Uža

 1.  

Chemija

Apibendrinamoji chemija  (4 kl.)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Teresė Šėporaitienė

 1.  

Chemija

Organinių junginių chemija (3 kl.)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

Teresė Šėporaitienė

 1.  

Anglų kalba

Anglų kalbos gebėjimų ugdymas (3 kl.)

Visų gebėjimų

Rita Švedienė

 1.  

Anglų kalba

Tobulinkime anglų kalbos įgūdžius (4 kl.)

Visų gebėjimų

Rita Švedienė

 1.  

Anglų kalba

Tobulinkime anglų kalbos gebėjimus (3 kl.)

Visų gebėjimų

Diana Nemeikienė

 1.  

Anglų kalba

Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų tobulinimas (3 kl.)

Visų gebėjimų

Virginija Balandienė

 1.  

Anglų kalba

Rašykime angliškai (3 kl.) 

Visų gebėjimų

Ernesta Kazlauskienė

 1.  

Anglų kalba

Skaitymo ir klausymo įgūdžių tobulinimas, nagrinėjant egzaminų patirtį  (3kl.)

Visų gebėjimų

Irma Adomavičienė

 1.  

Anglų kalba

Skaitymo ir klausymo įgūdžių tobulinimas, nagrinėjant egzaminų patirtį (4 kl.)

Visų gebėjimų

Irma Adomavičienė

 1.  

Anglų kalba

Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų tobulinimas (3 kl.)

Visų gebėjimų

Virginija Latožienė

 1.  

Anglų kalba

Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų taikymas praktinėje veikloje  (4 kl.)

Visų gebėjimų

Virginija Latožienė

 1.  

Istorija

Istorijos pratybos (3 kl.)

Visiems lygmenims

Ilona Lentinienė

 1.  

Istorija

Istorija šaltiniuose (4 kl.)

Visiems lygmenims

Ilona Lentinienė

 1.  

Istorija

Pasaulio ir Lietuvos istorijos paradigmos (4 kl.)

Visiems lygmenims

Nida Vaigauskienė

 1.  

Istorija

Istorijos šaltinių analizė
(3 kl.)

Pagrindinis

Kristina Karošaitė

 1.  

Tikyba

Meilė ir šeima (3-4 kl.)

B

Saulė Raubickaitė

 1.  

Tikyba

Pašaukimas gyvenimui
(3-4 kl.)

B

Saulė Raubickaitė

 1.  

Tikyba

Katalikybė ir pasaulio religijos (3-4 kl.)

B

Saulė Raubickaitė

 1.  

Tikyba

Religijos filosofija (3-4 kl.)

B

Saulė Raubickaitė

 

Pasirenkamųjų dalykų pasiūla 2019-2020 m. m.

Eil. Nr.
Dalykas
Pasirenkamojo dalyko / projekto pavadinimas (nurodykite, kas tai)
Mokytojo vardas, pavardė
1.

Anglų k.

Verslo anglų kalba (3 kl.)

Diana Nemeikienė

 1.  

Vokiečių kalba

Vokiečių kalba pradedantiesiems A1(3 kl.)

Aina Būdvytytė

 1.  

Braižyba

Braižyba (3 kl.)

Rimvydas Daužvardis

 1.  

Istorija

Istorija kine (1-2 kl.)

Ilona Lentinienė

 1.  

Istorija

Politologija (3-4 kl.)

Kristina Karošaitė

 1.  

Karjeros ugdymas

Karjeros planavimas (2 kl.)

Ingrida Saunorienė

 1.  

Karjeros ugdymas

Karjeros planavimas (3-4 kl.)

Ingrida Saunorienė

 1.  

Etika

Verslumo pradmenys (2 kl.)

Ingrida Saunorienė

 1.  

Ekonomika

Ekonomika (3-4 kl.)

Simona Zonienė

 1.  

Technologijos

Turizmas ir mityba (3-4 kl.)

Simona Zonienė

 1.  

Etika + KU (karjeros ugdymas)

Sėkmės raktas (2-3 kl.)

Ingrida Saunorienė