2016-2017 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla

 

2016-2017 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla I klasėms

Eil. Nr.

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo v.p.

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Rašybos ir skyrybos vingrybės

Pagrindinį

Dalia Vėlaitienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokomės rašyti be klaidų

Patenkinamąjį

Vida Norvaišienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Tekstas ir jo prasmės

Aukštesnįjį

Giedrė Samalionienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Sakinys tekste

Pagrindinį

Rasida Laurinavičienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Samprotavimo rašinio pradžiamokslis

Pagrindinį

Rasa Malinauskienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Teksto rašymo paslaptys

Aukštesnįjį

Dalia Četvergienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Samprotavimo pinklės

Pagrindinį

Vida Norvaišienė

 1.  

Lietuvių kalba ir literatūra

Išmokime rašyti taisyklingai

Patenkinamąjį

Dona Jaugienė

 1.  

Istorija

,,Jaunasis pilietis“

Pagrindinis

K. Karošaitė

 1.  

Fizika

Fizikos praktikumas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

A.Pelanskienė

 1.  

Chemija

Įdomioji chemija

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

T.Šėporaitienė

 

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko ar projekto pavadinimas (nurodykite kas tai)

Mokytojo v.p.

1.

Muzika

Muzikinis teatras  1-4 klasės

V.Užienė

2. 

Dailė

Virtualusis piešimas

Armidija Biliuvienė

3. 

Technologijos

Audimas kompiuterinėmis staklėmis.

Jolanta Gricienė

4. 

Technologijos

Rankdarbiai.

Jolanta Gricienė

5. 

Technologijos

Skulptūra iš įvairių medžiagų.

Rimvydas Daužvardis

 

2016-2017 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla II klasėms

Eil. Nr.

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo v.p.

1.

Matematika

„Prisimink. Pamąstyk. Pritaikyk“

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Zita Savickienė

2. 

Matematika

„Mokausi matematikos“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Rasa Švobaitė

3. 

Matematika

„Matematika iš pradžių“

Patenkinamąjį

Edita Klimaitė

4. 

Matematika

„Matematika tau“

Pagrindinį ir aukštesnijį

Dalia Alasauskienė

5. 

Matematika

„Matematikos skyrių kartojimas“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Diana Turauskienė

6. 

Matematika

„Rinktiniai matematikos klausimai“

Pagrindinį ir aukštesnijį

Jūratė Balsevičienė

7. 

Matematika

„Kartojame matematiką“

Pagrindinį

Violeta Daugelavičiūtė

8. 

Istorija

,,Istorija kine“

Pagrindinis

I. Lentinienė

9. 

Etika

,,Planuoju ateitį“

Pagrindinis

I. Saunorienė

10. 

Fizika

Fizikos praktikumas (įdomieji eksperimentai)

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

A.Pelanskienė

 

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko ar projekto pavadinimas (nurodykite kas tai)

Mokytojo v.p.

1.

Muzika

Muzikinis teatras  1-4 klasės

V.Užienė

2. 

Dailė

Virtualusis piešimas

Armidija Biliuvienė

3. 

Technologijos

Audimas kompiuterinėmis staklėmis.

Jolanta Gricienė

4. 

Technologijos

Mozaika

R. Daudžvardis

 

 

 

2016-2017 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla III klasėms

Eil. Nr.

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo v.p.

1.

Anglų kalba

„Anglų kalbos įgūdžių tobulinimas. “

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

D.Nemeikienė

2. 

Anglų kalba

„Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų tobulinimas.“

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

V.Latožienė

3. 

Anglų kalba

„Tobulinkime anglų kalbos
Įgūdžius“.

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

R.Švedienė

4. 

Anglų kalba

„Rašau angliškai.“

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

E. Kazlauskienė

5. 

Anglų kalba

„Rašykime angliškai, kūrybingai taikydami gramatikos taisykles“

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

I.Adomavičienė

6. 

Lietuvių kalba ir literatūra

Tekstas ir jo sąsajos su kontekstu

Patenkinamąjį, pagrindinį ir aukštesnįjį

Giedrė Samalionienė

7. 

Istorija

,,Istorija šaltiniuose“

Pagrindinis

K.Karošaitė

8. 

Matematika

„Viskas apie modulį“

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Zita Savickienė

9.

Matematika

„Matematikos labirintuose“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Rasa Švobaitė

10. 

Matematika

„Išmok Pakartok. Susistemink“

 Pagrindinį ir aukštesnijį

Edita Klimaitė

11. 

Matematika

„Matematikos kartojimo uždavinių sprendimo praktikumas“

Pagrindinį ir aukštesnijį

Dalia Alasauskienė

12. 

Matematika

„Uždavinių sprendimo praktikumas“

Pagrindinį

Diana Turauskienė

13. 

Matematika

„Tekstiniai uždaviniai“

Pagrindinį

Violeta Daugelavičiūtė

14. 

Informacinės technologijos

„Šiuolaikinis žvilgsnis į programavimą“

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Nijolė Bružaitė

15. 

Matematika

„Rinktiniai matematikos uždaviniai“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Jūratė Balsevičienė

16. 

Fizika

Fizikos uždavinių praktikumas

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

R.Uža

17. 

Biologija

Biologija praktiškai

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

L.Kneižienė

18. 

Chemija

Organiniai junginiai buityje ir gyvenime

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

T.Šėporaitienė

 

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko ar projekto pavadinimas (nurodykite kas tai)

Mokytojo v.p.

1.

Anglų kalba

 „Verslo anglų kalba“

D. Nemeikienė

2. 

Anglų kalba

„ Turizmas ir aptarnavimas anglų kalba" 3-4 kl.

I.Adomavičienė

3. 

Muzika

Muzikinis teatras  1-4 klasės

V.Užienė

4. 

Istorija

Lietuvos geopolitika

N. Vaigauskienė

5. 

 

Karjeros planavimas  (3- 4 kl.)

I. Saunorienė

6. 

 

Verslumo pradmenys (3- 4 kl.)

I. Saunorienė

7. 

 

Teisės pagrindai (3- 4 kl. )

I. Saunorienė

8. 

Dailė

Grafinis dizainas

Armidija Biliuvienė

9. 

Dailė

Fotografija

Armidija Biliuvienė

10. 

Dailė

Braižyba

Armidija Biliuvienė

11. 

Technologijos

Daiktų dizainas

Rimvydas Daužvardis

12. 

Ekonomika

Ekonomika

Simona Zonienė

13. 

Vokiečių kalba

Vokiečių kalba

Aina Būdvytaitė

 

 

2016-2017 m.m. modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla VI klasėms

Eil. Nr.

Dalykas

Modulio pavadinimas

Modulio programa skirta pasiekusiems pasiekimų lygmenį

Mokytojo v.p.

1.

Anglų kalba

„Rašykime angliškai“

PP-(patenk.ir pagrindinis)

J.Alasauskienė

2. 

Anglų kalba

„Anglų kalbos įgūgžių tobulinimas“.

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

D.Nemeikienė

3. 

Anglų kalba

„Tobulinkime anglų kalbos
įgūdžius.“

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

R.Švedienė

4. 

Anglų kalba

„Anglų kalbos įgūdžių tobulinimas.“

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

V.Balandienė

5. 

Anglų kalba

„Skaitymo ir klausymo strategijos mokantis anglų kalbos“

PA - mišri (pagrindinis ir aukštesnysis

I.Adomavičienė

6. 

Chemija

Apibendrinamoji chemija

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

T.Šėporaitienė

7. 

Lietuvių kalba ir literatūra

Asmens sampratos raida literatūroje

Patenkinamąjį, pagrindinį ir aukštesnįjį

Giedrė Samalionienė

8. 

Matematika

„Matematika nuo ... iki“

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Zita Savickienė

9.

Matematika

„Kompleksinio kartojimo uždaviniai“

Pagrindinį

Edita Klimaitė

10.

Matematika

„Pakartokime matematiką“

Patenkinamą ir pagrindinį

Dalia Alasauskienė

11. 

Matematika

„Teminis ir kompleksinis matematikos kurso kartojimas“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Diana Turauskienė

12. 

Matematika

„Ruoškis matematikos egzaminui“

Pagrindinį ir aukštesnijį

Violeta Daugelavičiūtė

13. 

Matematika

„Matematikos labirintuose“

Patenkinamąjį ir pagrindinį

Rasa Švobaitė

14.

Informacinės technologijos

„Programavimo labirintuose“

Pagrindinį ir aukštesnįjį

Nijolė Bružaitė

15.

Istorija

Istorijos paradigmos

Pagrindinis

N. Vaigauskienė

16.

Istorija

Istorija šaltiniuose

Pagrindinis

I. Lentinienė

17. 

Fizika

Apibendrinamoji fizika

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

R.Uža

18. 

Biologija

Ląstelės chemija ir biologija

Pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo

L.Kneižienė

 

Eil. Nr.

Dalykas

Pasirenkamojo dalyko ar projekto pavadinimas (nurodykite kas tai)

Mokytojo v.p.

 1.  

Anglų kalba

„ Turizmas ir aptarnavimas anglų kalba" 3-4 kl.

I.Adomavičienė

 1.  

Muzika

Muzikinis teatras  1-4 klasės

V.Užienė

 1.  

 

Karjeros planavimas  (3- 4 kl.)

I. Saunorienė

 1.  

 

Verslumo pradmenys  (3- 4 kl.)

I. Saunorienė

 1.  

 

Teisės pagrindai    (3- 4 kl. )

I. Saunorienė

 1.  

Ekonomika

Ekonomika

Simona Zonienė