2013-11-29 Miesto gimnazijų savivaldų konferencija „Karjera per savivaldą“