2013-11-14 Gimnazijoje lankėsi LLKS Prezidiumo narys, Prisikėlimo apygardos vadas dimisijos kapitonas Juozas Mocius