NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS IR KVALIFIKACINIAI BEI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI