DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS FUNKCIJOS IR KVALIFIKACINIAI BEI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI