DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS IR KVALIFIKACINIAI BEI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI